Idrettslaget måtte vente i det lengste på avgjørelsen som skaper mulighet til å investere i blant annet stolheis i Vassfjellet. Årsaken er at Fylkesmannen i Trøndelag har vært usikker på om en kommunal lånegaranti er lovlig, på grunn av usikkerhet om en slik garanti kan regnes som støtte til næringsvirksomhet eller ikke.

Men nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjort saken, og dermed kan Freidig få kommunal garanti for lån på inntil 27,5 millioner kroner.

– Dette er en fantastisk nyhet. Ikke bare for oss i Freidig, men for alle idrettslag i samme situasjon som oss i Norge, sier Stian Henriksen, som er styreleder i Vassfjellet vinterpark, til NRK.

Idrettslaget ønsker å utvikle anlegget med snøproduksjon, lysanlegg og utbygging av bygningsmassen. I tillegg håper de å få plass en stolheis neste år. Daværende Klæbu kommune ønsket å støtte planene, og tilbød seg å garantere for lånet idrettslaget måtte ta opp for å få gjennomført utbyggingen, men det gikk altså over ett år før Freidig fikk endelig svar.

Freidig ble det første idrettslaget som eier og driver et stort skianlegg i Norge, og da de overtok i 2018 satte de ned prisene og oppgraderte anlegget. Vinterparken hadde 100.000 besøkende i 2018 - 30.000 flere enn året før.