Historien om unge Chris McCandless har blitt verdenskjent etter at Jon Krakauer foreviget den gjennom boken Into the Wild. McCandless rømte til villmarken etter college, og levde i Alaska frem til han døde – i nettopp Bus 142.

Etter at boken, og filmen med samme navn, ble verdenskjent, har folk valfartet til bussen. Problemet er at det er en farlig tur, og flere har blitt hardt skadd og dødd på veien. 

Det er særlig for å gjenskape det ikoniske bildet, hvor McCandless sitter utenfor bussen, at folk reiser til villmarken i Alaska.

Senest i 2019 døde en kvinne i forsøket på å nå bussen, da de prøvde å krysse en elv på veien.

Nå er bussen flyttet med helikopter, av sikkerhet for uvitende tilreisende. Det er Alaska Department of Natural Resources som star for flyttingen.

Bussen er nå flyttet til en ukjent lokasjon.