Bilder fra åpningen av Sogndal skisenter i koronakrisen, og etter påsken. Foto: Håvard Nesbø