– Vi er blitt litt vant til dette nå og har gode rutiner, så dette løser vi så godt som vi kan. Vi føler vel det samme som hele den norske befolkningen og det vil bli omsetningssvikt. Men vi tar vårt ansvar alvorlig. 

Det forteller Hanne Hedenstad, driftsdirektør ved Voss Resort, til Fri Flyt.