For rundt to uker siden ble det kjent at Olav Holde, Åge Haga og Kjetil Tuv ville bygge inntil 50 nye hytter på Kjelhovda i Hemsedal. Utbyggingen ville ligge helt inntil skoggrensa, og også skisenteret sin eiendom.

Flere av hyttetomtene ville også gå gjennom et populært frikjøringsområde, som beskrives som et lavterskeltilbud – særlig brukt av familier og unge.