Alle former for ski er fine familieaktiviter, men toppturer med barn sitter lengre inne for de fleste. Ikke bare er det fysisk krevende å gå til toppen av fjell for egen maskin. I fjellterreng langt fra tråkkemaskinene, er det også farer, og du vil nødig utsette utsette barna for risiko.

Det spesialiserte toppturutstyret koster også mye penger, mer enn de fleste vil spandere på noen som vokser fra det i løpet av en sesong eller to. For de minste finnes det ikke en gang slik utstyr tilgjengelig.