2.3.1 «NORMALRUTA» ➋ Utfordrende
Ruta legges i begynnelsen langs sørsiden av Beritheimelva, krysser denne og snart flater det ut, og sporet legges i retning Skålhammaren. Oppstigningen langs ryggen mellom 280–320 moh. er 30–35 grader. Til høyre for ryggen er en liten forsenkning som også er en oppstigningsmulighet, men her
er partier som er 40–45 grader. Vel oppe på flata holdes kursen i retning mot toppen. Oppe på ca.460 moh. legges sporet litt mer nordlig. På ca. 680 moh. passeres en liten ryggformasjon før du legger sporet slik at du kommer inn på ryggen nordøst for toppen og følger denne. De siste høydemeterne til toppen kan være avblåst og hardt. Så vurder å sette skiene i skaret før toppen og gå til fots helt opp.

NED: Det sikreste alternativet er å følge samme trasé som oppstigningen.

2.3.2 NORDØSTRYGGEN ➋ Utfordrende
Det er også mulig å velge startpunkt litt lengre nord ved Grunneset. Herfra legges ruta oppover mot nordøst-ryggen fra Buren og kommer inn på denne rett sørvest for Burshammaren. Vær nøye med å lese terrenget for å legge et mest mulig hensiktsmessig spor oppover, da deler av ruta går i terreng med partier på 30–40 grader. Vel oppe på ryggen er det bare å følge denne videre småkupert oppover til toppen.

2.3.3 NED: VARIANT TOPPHENGET AV «NORMALRUTA» ➌ Komplekst
Ved gode snøforhold kan du legge sporet i nesten rett fallinje ned fra toppen til ca. 550 moh. og så skrå tilbake mot traséen opp. Her er partier som er 30–40 grader. Vær obs på at det er en del stein i henget. Ved gode forhold vil ei linje videre ned forsenkningen nord for Skålhammaren kunne gi fin skikjøring.

For de som har fulgt 2.3.2 til topps, kan det være greit å følge samme trasé tilbake.