På ca.680 moh. passeres en liten ryggformasjon før du legger sporet slik at du kommer inn på ryggen nordøst for toppen og følger denne. De siste høydemetrene til toppen kan være avblåst og hardt. Så vurder å sette skiene i skaret før toppen og gå til fots helt opp.

Ned: Det sikreste alternativet er å følge samme trasé som oppstigningen.

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Troms og på Kvaløya. 

2.3.2: Det er også mulig å velge startpunkt litt lengre nord; ved Grunneset. Herfra legges ruta oppover mot nordøst-ryggen fra Buren og kommer inn på denne rett sørvest for Burshammaren.

Vær nøye med å lese terrenget for å legge et mest mulig hensiktsmessig spor oppover da deler av ruta går i terreng med partier på 30-40 grader. Vel oppe på ryggen er det bare å følge denne videre småkupert oppover til toppen.

Ned 3: For de som har fulgt 2.3.2 til topps kan det være greit å følge samme trasé tilbake.

2.3.3: Ved gode snøforhold kan du legge sporet i nesten rett i fallinje ned fra toppen til ca.550 moh. og så skrå tilbake mot traseen opp. Her er partier som er 30-40 grader. Vær obs på at det er en del stein i henget. Ved gode forhold vil ei linje videre ned forsenkningen nord for Skålhammaren kunne gi fin skikjøring.

 • Kartblad: Norge-serien 1:50000: 10152 Tromsø

 • Toppkoordinater: 067358 / Nord 7738073.5, Øst 638702.1

 • Startsted: Susannajorda. Parkering langs Fv.863

 • Høydemeter: 800 meter

 • Tid opp: 2-3 timer

 • Tid ned: 1 timer

 • Beste sesong: Desember - juni

 • Eksposisjon:

 • Bratteste parti: 30-35 grader

 • ATES klassifisering: 1–Enkelt /2-Utfordrende

 • Faremomenter: Løsneområder. Skavler