Longyearbyen ligger midt i Arktis, og du skal ikke langt utenfor byen før du kommer tett innpå villmarken. 

Vi avtalte tur med en tidligere guidekollega av meg, Erlend Østbye Bratlie, som kunne vise oss den bynære toppturperlen Trollsteinen.