Opp: Parker ved innkjøringen til Oppljostunellen og gå nordover langs kraftlinja innover i dalen. Sent i sesongen er det viktig starte på vestsiden av elva.

Rundt 900 moh. dreier du vestover og sikter på ryggen 1500 moh. Vel oppe på ryggen går du sørover mot toppen av Sætreskarsfjellet.

Pass på mulige bresprekker i toppartiet. 

Finn flere fine toppturer du kan gå i Stryn her

Ned: Følg samme rute som opp for å holde deg i trygt terreng.

  • Trygg topptur: Terreng under 30 grader. 

  • Læringspunkt: Ferdsel på bre. Hold god avstand til sprekker. 

  • Fare: Bresprekker. Du må ferdes med varsmhet det siste strekket mot toppen.