Her går du gjennom et brattere område, før du kommer i slakere terreng og går nordøstover i retning et markert steinete skar.

Fra skaret dreier du østover mot toppen av Glitregga. 

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Stryn her

Ned: Velg sporet ned med utgangspunkt i oppstigningen.

  • Trygg topptur: Hele turen går i terreng under 30 grader. 

  • Læringspunkt: Gjenkjenne skredterreng og terrengfeller. 

  • Fare: Bratt terreng under toppen av Glitregga.