Her blir terrenget litt brattere, og du følger samme retning opp mot Blånibbene på rundt 1000 moh.

Herfra dreier du østover med god avstand til et bratt heng til du kommer opp på ryggen som fører nordvestover til toppen av Gulkoppen. 

Se her for å finne flere turbeskrivelser av toppturer i Stryn. 

Ned: Følg samme rute ned. Vær oppmerksom på det bratte terrenget mellom Blånibbene og Gulkoppen.

  • Trygg topptur: Hele ruta kan går i terreng under 30 grader. 

  • Læringpunkt: Terrengvurdering

  • Fare: Noen små bratte heng mellom Blånibbene og Gulkoppen, riktig veivalg unngår disse.