31.1 Opptur

Gå ned forbi toalettbygget og vidare ned mot nærmaste gard. Ved første sving går du opp vegen som går til brua over riksvegen.

Gå inn Bessdalen langs sommarstien til Storebotn. Følg slakaste veg opp sørvestsida til toppen. 

  • Lengd: Middels 3–6 timar

  • Lengde nedkøyring: 1310 høgdemeter og 7 kilometer

  • Brattaste punkt: Opptil 30 grader ved å følgje det slakaste terrenget

  • Farar: Skred og utlaupssoner for skred

31.1 Ned Sørvestsida E1, GV

Ei fin nedkøyring der ein har store flankar rundt seg i fleire retningar. Følg den slakaste delen av sørvestflanken ned Storebotn.

Sørvestsida byrjar på 600 høgdemeter med jamt bratt skikøyring på ei stor side, heilt ned til Storebotn.

Frå Storebotn følgjer du sommarstien ned Bessdalen til Berge. 

  • Når: Februar–april

  • Farar: Skred og utløpsområde for skred

  • Himmelretning: Sørvest ned til Storebotn

  • Lengde nedkøyring: 1310 høgdemeter

  • Brattaste punkt: Rundt 30 grader ved å følgje det slakaste terrenget

  • Vanskegrad: Ganske vanskeleg. 25 – 30 gradar vedvarande flankar, eller med korte parti over 30 gradar. Terrengformer og skog kan ha påverke grada. Liten sjanse for utgliding. Det er mindre bratt helling og ein vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve (glasert skare eller liknande) kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko