Derfrå kan ein køyre ned nordsida av Frudalsbreen til Storebotn. Sogndalseggi er og skildra i delkapittelet frå Anestølen (20.1, sjå side 110).    

20.7 Opptur

Gå ned forbi toalettbygget og vidare ned mot nærmaste gard. Ved første sving går det ein veg opp til brua som kryssar riksvegen.

Gå inn Bessdalen langs sommarstien til Storebotn. Følg slakaste veg opp nordvestflanken opp til Skardvatnet og vidare opp til det lågaste punktet på Sogndalseggi. 

  • Lengd: Middels 3–6 timar

  • Lengde nedkøyring: 1184 høgdemeter og 6,8 kilometer

  • Brattaste punkt: 30–33 grader i 200 høgdemeter (1000–1200 moh)

  • Farar: Skred og utlaupssoner for skred

20.7 Ned nordvestsida E1, GV

Det er ein nordvestleg nedfart til Storebotn frå den nordaustlege varden 1384 moh. Skli ned til Skardvatnet og følg flanken aust av elva som går frå vatnet og ned i Storebotn.

Frå Storebotn følgjer du sommarstien ned til Berge. 

  • Når: Februar–april 

  • Himmelretning: Nordvest

  • Lengde nedkøyring: 1184 høgdemeter

  • Brattaste punkt: 30–33 grader i 200 høgdemeter (1200–1000 moh)

  • Tips: Frå Storebotn kan ein utvide turen med å gå opp igjen på Nyastølseggi eller Steindalseggi før ein sklir ned att til Berge

  • Vanskegrad: Ganske vanskeleg. 25 – 30 gradar vedvarande flankar, eller med korte parti over 30 gradar. Terrengformer og skog kan ha påverke grada. Liten sjanse for utgliding. Det er mindre bratt helling og ein vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve (glasert skare eller liknande) kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.

Oversikt Anestølen frå aust. / Toppturar i Sogn.
Oversikt Anestølen frå aust. / Toppturar i Sogn.
Oversikt Lammanipa og Frudalsfjellet frå nord. / Toppturar i Sogn.
Oversikt Lammanipa og Frudalsfjellet frå nord. / Toppturar i Sogn.