Frå Anestølen følg Tverrdalen nordover til du kjem til Tverrdalsvotni. Gå inn vatnet til Tverrdalselvi, følg terrenget opp langs elva til terrenget flatar ut.

Drei nordvestover og inn på den sørlege flanken. Når du nærmar deg toppen, trekk ut på sørryggen og følg den til toppen. 

 • Lengd: Lang 5–10 timer

 • Lengde nedkøyring: 998 høgdemeter og 7,3 kilometer frå Selseng

 • Brattaste punkt: 30–33 grader i 100 høgdemeter (1100–1200 moh)

 • Farar: Tverrdalen er ei stor terrengfelle og ein er utsett for store skred frå begge sider. Difor ein tur som bør gjerast på svært stabile forhold.

Sjekk ut flere fine toppturer du kan gå i Sogn her

22.1 Ned søraustflanken på Nipa E1, GV

Følg sørryggen nedover frå toppen dei første høgdemeterane, drei deretter inn på søraustflanken.

Frå 1200 moh blir terrenget jamt 30–33 grader bratt. Når ein nærmar seg vatnet traverser ein mot sør enden av vatnet og fortsett ned Tverrdalen til Anestølen.

 • Når: Mars–mai

 • Farar: Skred, terrengfelle i Tverrdalen og stein i øvre del av sørryggen

 • Himmelretning: Søraust

 • Lengde nedkøyring: 998 høgdemeter til Anestølen

 • Brattaste punkt: Jamt 30–33 grader i 100 høgdemeter (1200–1100 moh)

 • Tips: Anbefalt som vårskitur.

 • Vanskegrad: Ganske vanskeleg. 25–30 gradar vedvarande flankar, eller med korte parti over 30 gradar. Terrengformer og skog kan ha påverke grada. Liten sjanse for utgliding. Det er mindre bratt helling og ein vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve (glasert skare eller liknande) kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.