Frå ferjekai i Fjærland er det 8.5 kilometer ut over Fjærlandfjorden til Jordal. Vis omsyn når du parkerar.

Følg traktorvegen fram til Vårstølen og vidare til Gamlestølen. Vidare går ein inn til Trollbotn og opp skogen mellom elvane.

Følg lettaste vegen gjennom skogen til austflanken. Austflanken avsluttast nord for Melsnipa. Dei siste 50 høgdemeterane går sørover til toppvaren.

Toppvarden ligger sør for toppskavlen.

  • Lengd: Lang 5–10 timar 

  • Lengde nedkøyring: 1500 høgdemeter og 6,4 kilometer 

  • Brattaste punkt: 30 grader i 160 høgdemeter (460–520 moh) og 30–35 grader i 40 høgdemeter (1500–1540 moh)

  • Farar: Skavel på toppen og skavelbrot, skred 

Finn flere flotte toppturer du kan gå i Sogn og Jølster her

34.1 Ned austsida av Melsnipa E1, GV

Nedfarten følgjer oppturen tilbake til Jordal.  

  • Når: Januar–april

  • Farar: Skred 

  • Himmelretning: Aust 

  • Lengde nedkøyring: 1500 høgdemeter

  • Brattaste punkt: 30–35 grader i 40 høgdemeter (1500–1540 moh) og 30 grader i 160 høgdemeter (460–520 moh)

  • Vanskegrad: Ganske vanskeleg. 25 – 30 gradar vedvarande flankar, eller med korte parti over 30 gradar. Terrengformer og skog kan ha påverke grada. Liten sjanse for utgliding. Det er mindre bratt helling og ein vil ved normale tilhøve stoppe med ein gong etter eit fall. Det kan likevel vere farleg å falle. Ved spesielle tilhøve (glasert skare eller liknande) kan ei utgliding eller eit fall utgjere ein risiko.