Vangsen er ein kjend sommarskiplass, og dei fine vårlinjene der vert omtala i kapittelet Vanndalen og Geisdalen.

Men også framover dalen mot Styggevatnet er det vanleg å køyre fine, halvlange skibakkar til langt inn i juli, og det med minimal anmarsj.