NED: Sikreste vei ned er å følge samme rute som opp. Men traséen fra NM i utfor i 1940 er fortsatt den mest populære nedfarten fra toppen. Her går også det årlige Skarvenrennet. Det er vanlig å kjøre rett ned den flotte flanken til Skarvebotn.

Videre er det fin skogskjøring tilbake til parkeringen. Denne nedkjøringen har et heng som er ca 33 grader bratt rundt 1000 moh, og bør bare kjøres under stabile forhold.

Sjekk ut flere flotte toppturer i Romsdalen her

Trygg topptur: Hele oppstigningen går i terreng under 30 grader.

Læringspunkt: Gjør terrengvurdering underveis.

Fare:  Ikke kryss øst-flanken under Skarvens fortopp. Dette er et av få områder på denne siden av fjellet som kan være skredutsatt.