Skarven - Skorgedalen er en litt kortere og snillere tur er å stoppe turen på sørtoppen (975 moh). Utsikten herfra er like fin som fra toppen og det er masse fint skiterreng tilgjengelig som er litt slakere enn fra hovedtoppen. Sørtoppen på Skarven er på gode dager en kort og godt egnet familie-topptur.

ATKOMST/PARKERING: Parkeringsplassen i Skorgedalen

OPP 1.2.1 NORMALVEIEN 1 ENKEL

Fra parkeringsplassens nordvestre hjørne går du over flate (myr), nord for Kjerringhaugen. Kryss opp bjørkeskogen og rundt på sørsiden av topp 588 moh. Herfra følges svak ryggformasjon til Skarvens sørlige fortopp. Videre følges ryggen til topps.

Tid: 2-4 timer.
Høydemeter: 750 høydemeter
Bratteste punkt: 28 grader. 700 moh – 740 moh
Faremonenter: Ikke kryss østflanken under Skarvens fortopp. Dette er et av få områder på denne siden av fjellet som kan være skredutsatt.

NED 1.2.2 NM-LØYPA 2 UTFORDRENDE / E1 / GV

Traseen fra NM i utfor i 1940 er fortsatt den mest populære nedfarten fra toppen. I dag er dette også traseen til det årlige Skarvenrennet.
Det er vanlig å kjøre rett ned den flotte flanken til Skarvebotn. Videre er det fin skogskjøring tilbake til parkeringen. Turen er fin gjennom hele vinteren, spesielt rett etter snøfall. Dersom det er gjennom slagsføre i sørøstflanken, kan det være jevnere, vindpakket snø på ryggformasjonen fra oppturen. Snøen er ofte minst vindpåvirket innerst i Skarvebotnen.

Sesong: Desember - april
Skred: Den bratteste delen av flanken sørøst for toppen er skredutsatt etter vær franordvest og ved høy soloppvarming.
Himmelretning: Sørøst
Høydemeter: 750 høydemeter
Bratteste punkt: 33 grader, 100 høydemeter. (1020 moh – 920 moh)
Bratteste punkt: 30 grader, 80 høydemeter. (740 moh – 660 moh)

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Galtåtind

NED 1.2.3 VASSLIA DIREKTE 3 KOMPLEKST / E3 / MV

Dette er en bratt og krevende linje fra toppen og rett ned til Selsetervatnet. Ruta følger i hovedtrekk ryggformasjonen nord for den tydelige topprenna og kan by på variert kjøring i terreng som krever full oppmerksomhet. En klassiker for dyktige brattkjøringsentusiaster som vet å velge rette snøforhold!

Fra toppvarden kjører du mot nord langs ryggen som danner toppen. Når det bratner til, vil du tydelig se topprenna. Vasslia direkte følger i venstreflanken til topprenna. Etter hvert blir det en mer tydelig rygg. På omtrent 950 moh er et klippeparti som er fremtredende når det er lite snø. Dette forseres vanligvis ved et eller flere korte drop. Alternativt kan du kjøre rundt på bratt snø. Videre åpner terrenget seg og byr på en flott flanke siste stykket ned til Selsetervatnet. Staking tilbake til parkering.

Sesong: Februar - april
Faremomenter: Skred. Snøen i Topprenna løsner med jevne mellomrom og danner den store ras- kjeglen i bunnen. Selv om ruta stort sett følger ryggformasjonen til siden for Topprenna, går den i skredutsatt terreng og forutsetter helt stabile snøforhold for å kjøres. Utglidning. Det er farlig å skli ut, spesielt i toppen.
Himmelretning: Øst
Høydemeter: 700 høydemeter
Bratteste punkt: 40 – 42 grader, 450 høydemeter. (1020 moh – 570 moh)
45 grader passasje.
Ruta er så bratt at den krever god styresnø som også skal sitte fast. Det er derfor vanligst å kjøre denne ruta på soltint vårsnø når det er lettere å forutsi snøkvaliteten.

Tips: Man kan også få gode forhold midtvinters (gjerne etter mindre snøfall på stabilt underlag uten vindpåvirkning) men da er det vanskeligere å vurdere skredfaren. Sjekk at du finner en farbar vei gjennom klippebåndet mens du står nede på parkeringen. Skal du kjøre linja på tørr vintersnø, kreves det at du er der til rett tid for å få trygge forhold – snu om du er usikker. Topprenna er også en fin skilinje, men den er en del mer skredutsatt og har mindre variert kjøring enn ryggen ved siden av.

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Hesten

NED 1.2.4 ØSTFLANKEN 3 UTFORDRENDE / E2 / V
Østflanken er et snillere alternativ til Vasslia direkte som følger flanken litt lengre nord.

Fra toppen følger du nordryggen forbi starten på Vasslia direkte og videre ned til flaten mot Litleskarven (ofte hardt). Herfra gir østflanken jevn, bratt kjøring ned til Selsetervatnet. Det er mulig å velge små konkave eller konvek- se formasjoner i terrenget, alt etter som hva som gir best snø og trygghet i forhold til skred. Ca 1,5 km flatt terreng tilbake til parkeringen.

Nedkjøringen kan være fin på formiddager med soltint vårsnø etter en kald natt.

Sesong: Mars - April
Faremonenter: Skred. Vær særlig oppmerksom på snøen de øverste 200 meterne. Unngå denne nedfarten etter store snøfall og vindpåvirkning fra nordvest. Sent på vinteren kan det gå store vårsnøskred her.
Himmelretning: Øst
Høydemeter: 150 m + 550 m
Bratteste punkt: 35 – 40 grader 300 meter (880 moh – 580 moh)

Sjekk ut flere flotte toppturer i Romsdalen her