Læringspunkt: Gjør terrengvurdering underveis.

Fare:  Ikke kryss øst-flanken under Skarvens fortopp. Dette er et av få områder på denne siden av fjellet som kan være skredutsatt.