Vestflanken som er den vanligste er også trase for det årlige Venjedalsrennet. 

Turen er en flott familietur når det er gode forhold. Terrenget er lekent og relativt slakt. Utsikten bør gi inspirasjon til kommende generasjoner.

Atkomst/parkering: Kjør opp Venjedalen (bomvei) og parker ved Venjedalssetrene (380 moh).

Opp 2.21.1 Normalveien  

Fra Venjedalssetrene følger du veien ca 1 km videre oppover. Like før høyspentledningen krysser veien, tar du opp bjørkeskogen og følger letteste vei langs en av ryggformasjonene som strekker seg østover.

Ved Hurrungvatnet kan du ta rett Ø, opp en ryggformasjon. Om du krysser ut venstre (N) i toppen kan du akkurat snike deg opp henget under 30 grader. Videre slakt terreng østover til toppen.

Når: Middels 4-6 timer

Høydemetre: 900 hm

Lengde: 3,9 km

Bratteste parti: 25 – 30 grader 900 – 1060 moh

Faremomenter: Skred. Vær oppmerksom på snøen i henget over Hurrungvatnet. I toppen er man tett på bratte heng og dersom det er forhold for fjernutløsing bør man ikke gå her.

Skavler. Selve toppunktet er en tunge som stikker ut mot Ø med bratter vegger i S, Ø og N. 

Her henger det ofte store skavler ut.

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Hurrungen-Toppturer-i-Romsdalen-2
Hurrungen er en folkelig topptur som ligger tett på de tøffeste fjellene i området. Til venstre Kvanndalstinden, til høyre store Vengetind med Slingsbyruta godt synlig midt imot.

Ned 2.21.2 Vestflanken / E1 / GV 

Det tryggeste er å følge samme vei som man kom opp. Her er det ofte jevn og forutsigbar snø som man er kjent med fra turen opp. Mange velger også en mer direkte variant.

Selve vestflanken er stor og gir mange muligheter for nedfarter. En vanlig variant er å følge omtrent fallinjen fra toppen.

Mot slutten av den første flaten etter toppen drar du litt nordover for å komme inn i en formasjon som gir litt skjerming for vind og vær i et ellers konvekst terreng.

Herfra blir det jevnt bratt et par hundre høydemeter før man er nede i skogen og kan velge mellom å kjøre tilbake langs sporet fra oppturen eller følge en mer direkte linje ned til setrene og parkeringen.

Når: Desember – april. 

Faremomenter: Stein under snøen i vestflanken.

Skred. Det kan fort bli flakdannelser i henget, spesielt etter vind fra SØ. Snødekket er ofte tynt i hele vestsiden, noe som gir gode forhold for vedvarende svake lag. 

Himmelretning: Vest

Lengde nedkjøring: 900 m

Bratteste parti: 32 – 35 grader 1000 – 800 moh

Tips: Turen er fin kort tid etter snøfall eller på vårsnø (ettermiddag). Flanken blir brattere jo lengre nord man kommer. 

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Se samleartikkel med flere turforslag i Isfjorden

Hurrungen-Toppturer-i-Romsdalen-3
Fint skiterreng i inngangen på «Kanalen». Foto: Halvor Hagen

Ned 2.21.3 Kanalen  / E1 / LV

Dette er en trang dal med høye sidevegger som går fra vann 1162 moh og ned til Hurrungvatnet.

Dalbunnen er slak, men sidene er bratte så dette er ikke et sted å være dersom det er forhold for naturlig utløste skred eller fjernutløsing av skred. Kanalen holder svært lenge på snøen så her kan man finne gode forhold også seint på sesongen.

Nedfarten starter fra topp 1257 moh. Hit kan man gå i stedet for til hovedtoppen eller som et tillegg til.

Start med å kjøre sør og vestover, ned til vann 1162 moh. Herfra er det bare å nyte 250 høydemeter med slakt, men nydelig skiterreng. Fra Hurrungvatnet følges samme vei som turen opp.

Når: Desember – mai. 

Faremomenter: Skred. Ved fare for fjernutløsing eller naturligutløste skred bør man ikke ferdes i Kanalen. 

Himmelretning: Vest

Lengde nedkjøring: 900 m

Bratteste parti: Alt er under 30 grader

Tips: Turen er fin kort tid etter snøfall eller på vårsnø (sen ettermiddag). 

Vanskelighetsgrad: Utfordrende

Hurrungen-Toppturer-i-Romsdalen-4
I bunnen av Guroskaret etter en fin tur på soltint vårsø. Foto: Halvor Hagen

Ned 2.21.4 Guroskaret / E2 / V

Skaret fikk navnet sitt etter Guro, som gikk seg utfor de bratte hamrene i toppen da hun plukket jamne (plante som ble brukt i forbindelse med beising og farging av garn).

Mellom disse bratte hamrene går det noen renner som gjør det mulig å komme ned i skåla under og videre ned den lange, østvendte renna som ender helt nede i Dalsbygda. 

Fra toppen av Hurrungen kjører du ryggen nordvestover ca 100 høydemeter (ofte steinete og avblåst) til du kommer til en stor steinblokk på kanten av Guroskaret. Den enkleste nedgangen er en renne 60 – 70 m bortenfor blokka.

Kjør ned denne, ut flaten og videre ned en jevnt bratt og markert renne som ender helt nede i bygda.

Alternativt kan man kjøre på sidene av denne renna. Fra utløpet av renna tar du sikte på traktorvei som går nordover, forbi et jorde, over bru og tilbake til nedre Dale.

Når: Mars – april. 

Faremomenter: Skred. Som man kan se på utløpet av renna, så går det jevnlige skred her gjennom vinteren. 

Det frarådes å gjøre turen etter store snøfall.

Himmelretning: Nordøst

Lengde: 1100 m

Bratteste parti: 30 – 37 grader 1140 – 1040 moh. 32- 37 grader 800 – 500 moh

Tips: Turen egner seg best på vårsnø eller etter mindre snøfall sent på sesongen. Om du går fra Venjedalen er turen opp kortere og lettere. Sett da igjen en bil i Dalsbygda i forkant eller ta drosje tilbake.

Fra snuplassen innerst i Dalsbygda vil du også delvis kunne se hvor flanken lettest entres og hvordan snøforholdene er nedover.

Vanskelighetsgrad: Komplekst

Her finner du alle sakene om toppturer i Romsdalen