I slutten av april gjorde et snøskred fra fjellet Bispen store skader på Trollstigen kafé og den populære bilveien på Nord-Vestlandet. 

Det førte også til stor usikkerhet om når veien kunne åpne, og det ble først forespeilet en åpning langt utpå sommeren.