Siden Skidfrämjandet startet sin virksomhet i Riksgränsen på 1920-tallet har en topptur til Vássečohkka stått høyt på ønskelista for mange.

Det blir gjerne sånn når en topp dominerer blikkfanget så fullstendig. Dessuten er anmarsjen kort, utsikten riktig fin og snøen ofte bra.

Nordtoppen er en ganske enkel og rask historie, så prøv gjerne å fortsette til den høyere midt- eller sørtoppene. 

  • Utstyr: Vanlig turutstyr 

  • Veibeskrivelse: A: Bil til Vassijaure stasjon. Buss eller tog fra Kiruna eller Narvik, avstigning på Vassijaure stasjon. B: Bil til Katterjåkk turiststasjon. Buss eller tog, avstigning ved Katterjåkk stasjon.

  • Sesong: Februar - juni

Vássečohkka nord 1361 moh 

  • Fallhøyde: 850 m  Tid: 4 t

  • Vanskelighetsgrad: Enkel

Vássečohkka midt 1491 moh 

  • Fallhøyde: 950 m  Tid: 4 t 30 min

  • Vanskelighetsgrad: Enkel

Vássečohkka sør 1590 moh 

  • Fallhøyde: 1100 m  Tid: 5 t 30 min

  • Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Opp 8.7.1: Gå gjennom tunnelen for å komme til den andre siden av togsporene. Gå mellom husene ned til det lille vannet og videre opp gjennom det bølgende landskapet inn mot dalen Geargevággi, oftest kalt Kärkevagge.

Etter cirka to kilometer runder du det tydelige klippeutspringet på dets venstre side og følger ryggen på venstre side av forsenkningen i fjellsiden oppover.

Ikke ta for mye høyde inn i denne, da høyresiden er skredutsatt. Du kan enten gå opp i forsenkningens venstreside eller i midten og deretter på skrå over til toppen av det dype bekkeløpet.

Så starter det å plane skikkelig ut, her fortsetter du lengst inn i dalen og opp til høyre mot Nordtoppen, alternativt opp til høyre allerede fra platået og videre opp til toppen.

For å gå opp til Midt- eller Sørtoppen tar du mot venstre ved ved øvre del av dalen og følger store snøfelt oppover.

Fortsett langs den brede fjellryggen mot Midt- eller Sørtoppen. Disse bør kun besøkes ved god sikt ettersom terrenget ellers er vanskelig å navigere. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 8.7.1: Kjør de store og åpne feltene sørøst for nordtoppen. Det samles ofte rikelig med snø i forsenkningen, hvilket gjør kjøringen skikkelig fin.

Det går også bra å kjøre ned på snøfeltene sør for forsenkningen og deretter traversere tilbake mot Vassijaure stasjon.

Vanskelighetsgrad: Enkel 

Opp 8.7.2: Vassi technical: Gå under jernbanen gjennom tunnelen, forbi skiheisen, over elva Gátterjohka og videre mot sørvest inn i dalen Vássevággi.

Passer under toppen av Vássečohkka nord og fortsett frem til bekkedalen som leder opp til sadeln mellom nord- og midttoppen.

Gå opp i bekkedalen og ut til venstre på store snøfelt når du nærmer deg toppen. De siste 300 fallhøydemeterne er ganske bratte, så husk på skredfaren.

Vel oppe på sadelen gjenstår enkelt terreng til venstre mot nordtoppen eller til høyre mot midt- og sørtoppen. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 8.7.2: Starten på ruta kan være vanskelig å finne, så det er lurt å gå opp samme vei som du kjører ned. Fin kjøring i spennende terreng.

En skikkelig snøsamler ved østlig vind, hvilket kan gjøre den skredfarlig. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 8.7.3: Framsiden: Start med å kjøre østover fra toppen. Sving av mot skikjørers venstre ned mot et tydelig hakk i fjellsiden.

Fortsettelsen er bratt, omtrent 45 grader og eksponert, men etter hvert blir den slakere. Søk deg østover på de første snøfeltene og kjør etter hvert rett ned i fallinjen.

En skikkelig spektakulær rute som kan være skredutsatt på de store snøfeltene lengre ned. 

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 8.7.4: Forskeren: Følg ryggen mot nordøst ned fra midttoppen. Der ryggen flater ut ned mot et platå tar du av mot høyre ned i den store gryta øst for midttoppen.

Fra ryggen kan det være noe vanskelig å finne veien ned. Følg bekkedalen fra gryta ned mot en forskerhytta i Geargevággi, men begynn å skrå og stak tibake mot Vassijaure stasjon før du kommer for langt ned i dalen.

Vanskelighetsgrad: Vanskelig

Ned 8.7.5: Isbreen: Kjør nord-nordvest fra midttoppen på store, fine snøfelt så du kommer ned til den lille breen nord for toppen.

Her er det fine ruter ned mot vannet nord for toppen; jo mer mot høyre du kjører desto brattere og mer eksponert blir terrenget.

Den tydelige renna som ligger rett sør for vannet har blitt kjørt, men er ofte skredutsatt. Kjør langt til venstre på breen for å unngå de store skavlene og høye klippene som er rett ovenfor vannet.

Stak over vannet og traverser til venstre for å komme tilbake til veien mot Vassijaure stasjon. Er det bra med snø kan du fortsette et stykke ned til Geargevággi før du starter å skrå mot venstre. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Vi har samlet turbeskrivelser av toppturer i Riksgränsen her