Men mange av de som har gått langs Kungsleden har stoppet opp og latt seg imponere av den høye klippeveggen som stuper ned mot turløypen og vannet Ábeskojávri.

Skikjøringen på Giron står heller ikke til skamme. Spesielt bekkedalen Báhpagurra er et skikkelig høydepunkt med gode sjanser for tørr løssnø. 

Giron er det samiske ordet for fjellrype. Vi kan vel bare spekulere i om den samen som passerte og myntet navnene Giron og Tjåmuhas, som betyr beinbog, hadde gått lenge uten mat. 

  • Utstyr: Vanlig turutstyr

  • Veibeskrivelse: Bil til Kungsledens startpunkt, på motsatt side av veien fra Abisko turiststasjon. Buss eller tog fra Kiruna eller Narvik; avstigning Abisko turiststasjon.

  • Sesong: Mars - juni

Opp 10.3.1: Gå gjennom portalen som markerer starten på Kungsleden og følg så turløypen i nesten seks kilometer frem til elva Ballinjohka (på noen kart har den navnet Pallenjåkka).

Følg deretter skiltene øst for Ballinjohka mot Tältlägret, en teltplass med en åpen gamme (torvhytte).

Etter at du har svingt av fra Kungsleden har du knapt tre kilometer igjen til Tältlägret, men halvveis dit kan du se en flaggstang som markerer plassen.

Kryss Ballinjohka ved første egnede sted etter Tältlägret. Jo senere på året, desto høyere opp må du gå før elva kan krysses på sikkert vis.

Ta deretter av mot høyre for å komme til starten av ryggen som leder opp mot toppen av Giron. Ryggen kan ofte være noe avblåst, men det er en enkel vei opp til toppen. 

Ned 10.3.1: Snøen er ofte dårlig her, men det er et sikkert veivalg.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 10.3.2: Kjør sørøst fra toppen på store bakker. Når du kommer ned til et stort platå svinger du ned til venstre for å komme ned til vannet ved 1045 moh.

Følg deretter de enkle bakkene ned mot Tältlägret og Kungsleden. Denne ruta går i terreng der snøen ofte er betydelig bedre enn i Ned 10.3.1.

Vanskelighetsgrad: Enkel 

Ned 10.3.3: I dette alternativet holder du sørlig retning fra toppen for å komme inn i bekkedalen Báhpagurra som du følger ned til elva Šiellajohka.

Se opp for skavlene på venstre side av dalen! Du kan også komme inn fra dens vestre side: gå til topp 1543 og kjør derifra sørover og inn i bekkedalen.

Rund Tjåmuhas og følg Ballinvággi nordover eller gå opp i passet mellom Giron og Tjåmuhas, og følg Ned 10.3.2 for å komme tilbake til Tältlägret og Kungsleden.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Finn flere toppturer i Riksgränsen her