Fra baksiden av Loktačohkka er det en enkel sak å gå topptur helt opp og få overblikk ut over det store vannet Torneträsk (Duortnosjavri) i den ene retningen, og de spisse norske toppene bortom riksgrensen i den andre.

Nedkjøringen på fremsiden, Raigenjiira-renna mot Kopparåsen, er en av Sveriges beste.

De samiske navnene på topper, vann og daler sier ofte en hel del om deres karakter. Loktačohkka betyr for eksempel «flat avsats høyt oppe på fjellet.»

  • Utstyr: Vanlig turutstyr. 

  • Veibeskrivelse: A og B: Bil til Björkliden. Kollektiv transport: Buss eller tog fra Kiruna eller Narvik, avstigning ved Björkliden. C: Bil til parkering ved elva Loktajohka. Buss eller tog til Låktatjåkka holdeplass. D: Bil, buss eller tog til Kopparåsen holdeplass.

  • Sesong: Februar - mai

Opp 9.2.1: Følg den merkede vinterruten fra Björkliden, se turbeskrivelsen for Låktatjåkkahytta. Etter å ha gått over de store platåene fortsetter du til høyre mot det tydelige fjellet foran deg.

Her skulle du i stedet gå til venstre om du ville gå til Låktajåkkahytta. Ta valgfri vei opp de store bakkene mot toppen av Loktačohkka; alle veier som leder oppover leder til toppen.

Du kan også gå først til Låktatjåkkahytta og deretter gå opp bakken nord for hytta for å komme opp på toppen. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 9.2.1: Enkel utforkjøring  veksles med turgåing på vinterruten tilbake til Björkliden. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Opp 9.2.2: Følg den markerte vinterruten fra E10 ved Låktatjåkka holdeplass mot Låktatjåkkahytta.

Etter den første bratte bakken viker du av fra vinterruten, mot venstre, over Loktajohka, under kraftledningen og opp i bekkedalen som går i østlig retning.

Følg denne oppover, og fortsett opp snøfeltet i samme retning fra toppen av bekkedalen. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 9.2.2: Artig kjøring ned i bekkedalen, der finner du ofte fin snø. 

Vanskelighetsgrad: Enkel

Opp 9.2.3 Følg turalternativet fra Kopparåsen, se turbeskrivelse for Låktatjåkkahytta.

I stedet for å gå på skrå mot venstre ovenfor vannet ved 902 moh for å komme til Låktatjåkkahytta, så går du rett opp bakkene mot høyre.

Topp følges av topp, men til slutt får du den høyeste innen synsvidde.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 9.2.3. En variert rute med fin kjøring på store snøfelt. Dessverre er snøen på snøfeltet ned mot Kopparåsen sjelden spesielt bra.

Hold riktig retning når du kjører ned fra toppen, ellers skjer det fort at du svinger til venstre for tidlig, og havner på de bratte snøfeltene nord for toppen. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 9.2.4: Ráigenjiira: I stedet for å traversere mot venstre på hylla under den bratte veggen som i Ned 3, kan du fortsette ned mot vannet ved 902 moh.

Ved vannets utløp leder renna Ráigenjira ned mot Kopparåsen. Renna ses tydelig fra E10 og ser vanskeligere ut enn den faktisk er.

Et bratt snøfelt følges av et platå, pass deg for vindkanalen på høyre side, og en bratt bakke ned mot tregrensen.

I den siste bakken er det ofte en hel del bratte isfall, det kan derfor være fornuftig å svinge av til venstre ned mot skogen etter platået. Snømessig er oftest dette alternativet bedre enn Ned 9.2.3. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Riksgränsen og Bjørkliden.