Om man ikke vil starte fra bilveien/jernbanen ved Katterat, kan man forkorte toppturen til Láirečorru gjennom å starte ved Nordalskiosken i Riksgränsens heissystem.

Ettersom turen i store deler følger et hardt trafikkert scooterspor, må man være forberedt på en hel del motorlyd under turen. 

På Láirečorru er det mineralforekomster som man i sin tid hadde forhåpninger om at kunne utnyttes.

Disse dristige spekulasjonene vokste frem hos arbeidere ved jernbanen på 1900-tallet. Mange av dem ble arbeidsløse etter at Ofotbanen var ferdig bygget. 

Utstyr: Vanlig turutstyr 

Veibeskrivelse: Bil til Katterjåkk turiststasjon. Buss eller tog fra Kiruna eller Narvik, avstigning ved Katterjåkk stasjon.

Sesong: Februar - juni

Opp 8.5.1: Gå under jernbanen gjennom tunellen, passér skiheisen og følg scootersporet oppover. Her er det ofte mye trafikk, så du kan holde litt avstand til scootersporet om du vil ha litt mer ro og mak.

Gå forbi Nordalskiosken ved bunnen av skiheisene på østsiden av Riksgränsfjället. Fortsett å følge scootersporet og gå over broen som tar deg til den andre siden av Gátterjohka.

Følg scootersporet et stykke til, men ta av til venstre der sporet går innover i dalen. Fortsett på skrå opp til venstre på bakkene ovenfor scootersporet.

Hold retning mot en stor forsenkning i fjellsiden. Gå opp bakkene på høyre side av senken, men unngå de bratteste partiene. Snart er du oppe på den lange fjellryggen som leder opp til toppen.

Å gå helt opp til toppen krever at du først må gå en drøy kilometer langs den slake fjellryggen, så du kan velge om du heller skal snu og kjøre tilbake ned i senken.

Vanskelighetsgrad: Enkel

Ned 8.5.1: Selve toppbakken er fin, men deretter følger et transportparti langs fjellryggen innen du kan kjøre ned på de store snøfeltene.

Sjekk ut flere fine toppturer i Riksgränsen her