Toppturen til Pallentjåkka (Ballinčohkka) tar vanligvis 8,5 timer opp og ned. 

«Pallimtjåkko däremot ser mindre lockande ut [än Tjåmuhas]. Dess två toppar te sig slaka och ointressanta på grund av ett starkt förkortat perspektiv, som kommer dem att krypa under den stora fjällkonturen och dölja sin rätta natur.»

Fra Skidfrämjandets årbok fra 1934

  • Utstyr: Vanlig turutstyr

  • Veibeskrivelse: Bil til Kungsledens startpunkt, på motsatt side av veien fra Abisko turiststasjon. Buss eller tog fra Kiruna eller Narvik; avstigning Abisko turiststasjon.

  • Sesong: Mars - juni

Opp 10.5.1: Gå gjennom portalen som markerer starten på Kungsleden og følg så den markerte turløypen i nesten seks kilometer fra til elva Ballinjohka (på noen kart har den navnet Pallenjåkka).

Følg deretter skiltene øst for Ballinjohka mot Tältlägret, en teltplass med en gamme (torvhytte). Etter at du har svingt av fra Kungsleden har du knapt tre kilometer igjen til Tältlägret, men halvveis dit kan du se en flaggstang som markerer plassen.

Fortsett videre inn i dalen Ballinvággi etter at du har passert Tältlägret. Følg den venstre kanten av elva Ballinjohka.

En kort og trang kløft ved inngangen til dalen følges av en flat og bred dalbunn med spektakulære omgivelser. Etter knapt fire kilometer er det tid for å svinge av til venstre opp i den tydelige bekkedalen som leder mot toppen av Pallentjåkka.

Hold høyresiden av bekkedalen som er forholdsvis bratt i den øvre delen. Når du er kommet opp til slakere terreng kan du gå direkte mot toppen.

Om det er lite snø svinger du av mot venstre og deretter til høyre langs den snødekte ryggen opp mot toppen.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Opp 10.5.2: Start som i Opp A, men gå i sørøstlig retning fra Tältlägret mot bekken som ligger til venstre for reingjerdet under topp 1523.

Følg bakken som leder rett sørover til topp 1523. Ved toppen kan det ofte være avblåst og vanskelig å gå i terrenget som er der.

Gå over topp 1523 og følg deretter ryggen som leder i sørøstlig retning mot toppen av Pallentjåkka.

Dette er et bra turalternativ om det ikke er altfor seint i sesongen, for utover våren blir snøtilgangen for dårlig.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig 

Ned 10.5.1: Spesielt den øverste bekkedalen byr på kanonfint terreng.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig 

Ned 10.5.2: Om det er godt med snø er bakken ned fra topp 1523 en bra nedkjøring.

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Ned 10.5.3: Nordsiden av Pallentjåkka er en fin nedkjøring der du virkelig kan kjøre ut svingene på de store flankene.

Kjør i nord-nordvestlig retning fra toppen og ned i ei stor gryte. I starten er det bratt, men bakken flater deretter noe ut.

Følg den tydelige forsenkningen nedover, men sving av mot venstre når det begynner å bli enda slakere, ved 1300 moh.

Om du skrår ut mot venstresiden av den store gryta, og rundt ryggen nedenfor topp 1523 er det lett å komme tilbake til Tältläget. 

Vanskelighetsgrad: Middels vanskelig

Sjekk ut flere flotte toppturer du kan gå i Riksgränsen her