Fjellmassivet som binder sammen toppene Vassečohkka og Vuoiddasriida er en velkjent profil for alle som har besøkt Riksgränsen. Her leser du alle sakene vi har laget herfra! Skibakkene krymper i forhold til disse fjellene.

I utkanten av heissystemet ligger Nordalsfjellet. Et grensefjell som ligger både i Sverige og Norge.