Svært mange rangerer Skogshorn som Hemsedals vakreste fjell. Skogshornrenna litt vest for toppen er en krevende nedkjøring forbeholdt eksperter. Les om flere toppturer i området her.

OPP: Oppstigningen følger vanligvis sommerløypa eller i skaret litt nord for denne. Gå opp fra parkeringen på vestsiden av elva og skrå rett mot toppryggen. Deretter følges denne helt opp.

Velger du oppstigningen i skaret, gås dette opp til snaut 1500 meter og deretter et stykke sørover før du kommer opp til toppen fra vestsiden.

ALTERNATIV OPPSTIGNING: Er Skogshornrenna et nedkjøringsalternativ, bør du gå denne ruta opp for å vurdere snøforholdene underveis. Renna er utsatt for skred og må kun gås under stabile snøforhold.

Fra Lykkjastølen skrår du oppover mot veggen og innsteget til renna. Enkleste vei opp til innsteget går på ryggen/skavlen til skikjørers høyre i utgangen av renna.

NED: Den vanligste nedkjøringen følger samme ruta ned eller kjører rett nordover fra toppen og følger skaret ned til flata på 1100 meter. Fortsett derfra sydover til parkeringsplassen.

ALTERNATIV NEDKJØRING: Skogshornrenna går fra omtrent 1600 moh. Inngangen til renna er ved en stor stein på flata på vesttoppen. Snitthelingen er på omtrent 40 grader, med enkelte brattere passasjer.

Avhengig av snøforholdene kan det noen år være nødvendig å droppe ned to steiner i renna. Høyden på disse avhenger av snødybden. Den første steinen ligger omlag en tredjedel ned i renna og den andre

ligger omtrent der renna åpner seg og blir bredere.