Ligger ofte fin skjermet snø. Den delen av turen som er i skogen, er skogen glissen og fin.

Kan finne urørt snø lenge. Peke nese til alle som er i skisenteret og fryser ræva av seg i skyggen.

Opp: Gjennom gårdsmiljø og over jorder, gjennom bjørkeskog, forbi et stølsområde opp i åpent og luftig høyfjellsterreng. Varde og skilt på toppen. Topp 20-topp.

Finn flere flotte toppturer du kan gå i Hemsedal her

Ned: Store åpne flater fra toppen. Glissen skog eller åpne glenner nedover i skogen. Racing på smale seterveier ned til bilen.

  • Trygg topptur: Fordi du nærmer deg skredterreng gradvis, danner deg inntrykk av skredforholdene mens du nærmer deg skredterreng. Skredterreng akkurat i skoggrensa. Flere mindre testheng. Små stabilitetstester. Det er mulig å unngå skredterreng fullstendig.

  • Læringspunkt: Hvordan vinden styres av terrenget, at du kan få vindtransport snø også på tvers av vindretninger i små forsenkninger. Kjenne igjen steder som samler snø. Beveger deg rett ved steder hvor det kan gå skred.

  • Fare: Om du vil velge brattere alternativer må du se om forholdene tillater det. Fristelser i overgangen til skoggrensa. Det er en grunn til at den skogen er glissen. Mange ulykker i overgangen skog/snaufjell. Fjernutløse ting over skoggrensa. Konsekvensene store.