Opp: Gjennom glissen bjørkeskog og inn i en vid bekkedal. Over skogen bratner det til og du beveger deg i skredterreng, til du kommer til 1300 meter.

Etter et kortere flatt parti bratner det til rundt 300 høydemeter til du er på toppen av 1609.

Se her for å finne flere toppturer du kan gå i Hemsedal. 

Ned: Enten følger du samme vei ned, alternativt finnes det forsenkninger som samler snø som du ser på vei opp. Dette er skredterreng.

Rundturen via Råskaret gjør at du beveger deg fra en himmelretning til en annen.

  • Trygg topptur: Normalveien går utenom skredterreng bortsett fra ett sted.

  • Læringspunkt: Turplanlegging, kritisk punkt i det du går ut av skogen, beveger deg inn i terreng over 30 grader. 

  • Fare: Dersom det er dårlig sikt, er det lite terrengformasjoner å orientere etter. Du trenger god sikt. Mye skredterreng rundt deg.