– Kjennskap til de grunnleggende mønstrene i været er sentralt når en skal være tidlig ute på ski. Dette er for øvrig en basisferdighet som vil hjelpe en til å finne god snø hele sesongen, sier tindevegleder Jørgen Aamot.

I Hemsedal sitt tilfelle så snør det så å si utelukket på sørøstlig vindretning. Lengst nordvest i kommunen kan det komme nedbør på vestlig vindretning når det er mye vær på Vestlandet. Vestavinden er imidlertid den fremherskende vindretningen i Hemsedal slik at det er som regel de østvendte hengene som får skiforhold først, sier han.