– Kvinner har nok lavere terskel for å innrømme at de er redde, selv om det ikke er påvist noen forskjell på kjønnene i forhold til hvor redde vi faktisk blir, eller hvor ofte. Årsaken er samfunnet og kulturen rundt oss, som skaper forventninger til hvordan vi skal være. Redsel er en veldig effektiv og nyttig følelse for å holde oss i live, og både menn og kvinner tror kvinner er mer redde enn menn. Dermed kan man anta at kvinner syns det er lettere å innrømme redsel og dermed holde seg i live, sier Audun Hetland.

Sjekk ut Fri Flyts artikkelserie om dødsulykkenes tall - hva kan man konkludere med ut fra statistikken fra dødsulykkene i snøskred i Norge?

Han er psykolog og forsker ved Universitetet i Tromsø, og har skrevet doktorgrad om motivasjon i ekstremsport, hvor han også har fulgt mange skikjørere. Hetland forteller at det er forsket lite på fenomenet at menn er overrepresentert i snøskredulykker, og at antallet ulykker er litt for lite til å kunne slå fast statistiske fakta.