Dødsulykkenes tall

  • Fri Flyt har gått gjennom alle dødsulykkene i snøskred med ski og snowboardkjørere i Norge siden 2002. Denne artikkelen er fra 2016.

  • Denne vinteren ser vi på fellestrekkene tallene avslører – og hvordan du og kameratene dine skal unngå ulykker.

  • Totalt omkom 40 ski- og snowboardkjørere i 31 skredulykker i perioden fra høsten 2002 til våren 2016.

  • I denne artikkelen ser vi på kjønn: 90 % av de som omkom i snøskred i Norge de siste årene er menn, og aldri har noen ski- eller brettkjørere omkommet i skred på en tur med bare kvinner. 

– Kvinner har nok lavere terskel for å innrømme at de er redde, selv om det ikke er påvist noen forskjell på kjønnene i forhold til hvor redde vi faktisk blir, eller hvor ofte. Årsaken er samfunnet og kulturen rundt oss, som skaper forventninger til hvordan vi skal være. Redsel er en veldig effektiv og nyttig følelse for å holde oss i live, og både menn og kvinner tror kvinner er mer redde enn menn. Dermed kan man anta at kvinner syns det er lettere å innrømme redsel og dermed holde seg i live, sier Audun Hetland.