– Det er noen fellestrekk ved snøbakkene som først får skiføre. De ligger gjerne i lesider i forhold til den dominerende vindretningen, altså i østsider. Hvis terrenget i tillegg har en forsenkning eller en bolleformasjon legger det seg også ekstra snø der. Best er det også om underlaget er jevnt. Lyng og gress er bra. Grov ur er ikke så bra. Og selvsagt er det en fordel om man kan kjøre bil til så høyt over havet som mulig, sier Bård.

Samtidig er det viktig å utnytte de korte dagene maksimalt, og ikke bry seg om fylkesgrenser. Bård kjører gjerne tre timer med bil for å gå topptur, og dermed er det tre timer med bil fra Trondheim som definerer Midt-Norge i dette tilfellet.