Kartet viser forskjeller i risiko for snøskred på et kart. Jo mørkere farge i kartet, desto større risiko for snøskred. Fargene og risikoen endrer seg med snøskredvarselet og skredproblemene, og kan se forskjellig ut fra dag til dag.

– Snøskredvarselet inneholder mye informasjon. Mange synes det er vanskelig å vite hvordan man skal bruke snøskredvarselet til å velge tur som passer forholdene. Vi ønsker å bidra til at folk på en enklere måte kan velge tryggere ruter i terrenget, sier Solveig Kosberg hos Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) som lager skredvarselet på varsom.no.

Solveig Kosberg. Foto: NVE
Solveig Kosberg. Foto: NVE

Ifølge NVE viser forskning at avgjørelsene som tas i planleggingsfasen av turer er viktig.

– Derfor har vi fokus på å utvikle verktøy som gjør det lettere å planlegge en tur som passer forholdene, blant annet risikokartet. Nå vil vi finne ut om kartet «virker», altså om det gjør det lettere for folk å vurdere hvor i terrenget det er mer eller mindre risiko for snøskred. Vi er avhengig av å teste kartet på brukerne våre for å komme videre med arbeidet. Jeg håper mange har lyst til å svare på denne undersøkelsen og hjelpe oss, sier Kosberg.

Kartet er i en tidlig utviklingsfase og kun laget for noen få testområder. Det er ikke tilgjengelig for publikum.

– Vi jobber nå med å gjøre kartet så godt som mulig, Et naturlig neste skritt er å bygge videre på dette og lage hjelpemidler som skal gjøre det enda enklere å velge tur ut fra snøskredrisiko. Dette er både meningsfylt og spennende faglig å jobbe med. Blir flere bevisst på snøskredfaren på turen de har planlagt tror vi flere velger tur etter forholdene, sier Kosberg.