Flere mennesker har omkommet i forbindelse med skavlbrudd de siste årene, og de fire siste ulykkene på grunn av skavlbrudd i Norge har alle skjedd i april måned. Men Stian Hagen -en av Norges mest erfarne frikjørere- understreker at skavler er skumle hele vinteren.

– Utrygge hele sesongen