De siste ukene har vært preget av betydelig og stor skredfare de aller fleste steder i landet. På det meste var det skarp fargrad fire i flere regioner - det nest tydeligste varselet fra Varsom. 

Men de siste dagene har faregraden gradvis gått nedover. Fredag er det faregrad en flere steder i Nord-Norge, mens det lørdag blir faregrad i absolutt alle regionene. Det tilsvarer moderat skredfare.