Skredekspert Kjetil Brattlien har utarbeidet en rapport om den tragiske skredulykken som tok livet av en gutt på 22 år fra Vinje.

Vi oppfordrer alle til å lese den fullstendige og illustrerte rapporten på lenka til høyre.

Annonse

Mannen skulle kjøre noen turer mens han ventet på noen venner. Ulykken skjedde i 11-tida, i et bratt og mye brukt offpistområde på skikjørers høyre side, cirka 300 meter fra heisen.

Om skredet

Skredet gikk i et område som er omtrent 45 grader bratt. Øverst i området var det utoverhengende skavler etter vindværet dagen før. Det er uvisst om toppskavlen brakk da han sto på toppen, eller om den kom etter mens han kjørte. Bruddkanten på skavlen var 2,5 meter. Skredet var 30 meter bredt, og 90 meter langt, og fulgte et bekkefar. Det er kjent at det tidligere har gått skred samme sted.

Skiene ble funnet 30 meter fra mannen, og han lå på 1,5-2 meters dyp. Mannen hadde sikkerhetsutstyr som hjelm og ryggplate, men ikke skredutstyr som spade, søker og søkestang. Mannen hadde ikke synlige skader, og dødsårsaken antas å være kvelning (asfyksi).

Han ble først meldt savnet ett døgn etter ulykken, og det tok ytterligere ett døgn å finne ham. Til dels fordi det var behov for å sprenge ut skredfarlig snø før letemannskapene kunne gå inn i området.

Om forholdene

Ulykkesdagen 26. desember var det godt vær, dagen før var heisen stengt på grunn av vind. Det var anslagsvis 60-70 cm snø. Cirka 20 av disse hadde kommet det siste døgnet. Skredfaren økte dette døgnet på grunn av nysnøen og nordøstlig vind som medførte fokksnø og snøtilvekst i fjellsiden der ulykken skjedde.

Flere andre skred gikk i anlegget samme dag. Det er uklart når ulykkesskredet ble oppdaget, om noen hadde oversikt over skredene som gikk i alpinanleggets offpistområder denne dagen, og om det ble søkt i noen av disse. Letemannskapene rapporterte om mange drønn i snøen under leteaksjonen. Dette indikerer at svake lag kollapser.

Det er antatt å ha vært faregrad 3 – markert da ulykken skjedde.

Kommentarer:
- Ulykken skjedde første godværsdag etter et uvær. Ulykkestatistikk viser at mange ulykker skjer første godværsdag etter et uvær.

- Mannen hadde få muligheter for å bli funnet tidsnok siden han var på tur alene. Kameratredning er essensielt for å ha en reell sjanse for å overleve hvis man tas av snøskred. Kameratredning forutsetter at man er på tur med andre, og at alle alltid har spade, søker og søkestang (ASSS) og er trent på bruken av dette.

- Ulykken bekrefter norske og internasjonale ulykker hvor omkomne i snøskred ofte er dyktige på ski, men har begrenset skredkunnskap og ofte manglende sikkerhetsutstyr.