Fredag ble et svært stort skred løst ut av en skiløper i nordvendt side fra Nystølsfjellet og et fra nordvent side i Vangsen, det skriver Varsom.no på sine sider.

Etter fredagens skred justerer NVE farevarselet i Indre Sogn til faregrad tre, som er betydelig skredfare. Skredproblemet er fokksnø og vedvarende svake lag.

Det gikk også flere små naturlige utløste flak i soleksponerte sider. Dette tyder på at kantkornproblemet er aktivt, og har svært god bruddforplantningsevne. Mildværet fredag svekket trolig snødekket høyt opp. Temperaturen synker de neste dagene og trolig vil det bli noe vanskeligere å løse ut, men usikkerheten er stor. 
Fokksnøen fra de siste dagene forventes å ha stort sett stabilisert seg.

Slik beskriver Snøskredvarslingen de to skredproblemene.

Fokksnø: Skredproblemet skyldes snø som vinden har lagt fra seg i leområder. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk tegn.

Vedvarende svake lag: Dette er det skredproblemet som tar flest liv. NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er, selv for eksperter, så det lureste er å unngå skredterreng helt. Skredproblemet skyldes snøkrystaller som utvikler seg i snødekket i perioder med kulde. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av faretegn betyr ikke at det er trygt. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig.

NB: Husk alltid å gjøre egne vurderinger. Ønsker du å være helt skreddtrygg, bør du unngå all skredterreng.