Helgens skredsituasjon viser stort sett faregrad 2 over hele landet, med unntak fra Jotunheimen og deler av Nord-Norge, der den øker fra 2 til 3 på søndag. I

Skredekspertene fra NVE og Varsom understreker at det likevel vil være mulig å løse ut skred, og at snøen ofte kan løsne i skummelt skiterreng.

– Faregrad 2-moderat beskriver stort sett dager med lokalt ustabile forhold og lite faretegn. Det kan være mulig å løse ut skred som er store nok til å begrave en skikjører fullstendig. For en skikjører er det dødsfarlig å kjøre inn i akkurat dette bratte henget, skriver varsom.no.

I tillegg kan skredet være utløst i en såkalt terrengfelle, som øker sannsynligheten for å bli fullstendig og dypt begravet, eller at man blir dratt inn i trær, steiner eller utfor et stup.

UNNGÅ FELLENE: Klarer du å avsløre terrengfellene og unngå de, så vil skiturene også bli tryggere.
UNNGÅ FELLENE: Klarer du å avsløre terrengfellene og unngå de, så vil skiturene også bli tryggere.

– Det kan være vanskelig å tenke på skredfaren når man kjører i eller nær et skisenter. Særlig når det er varslet faregrad 2-moderat og faregraden ikke endret seg siden dagen før. Risikoen kan øke fra en dag til en annen, selv om det ikke er synlig endring i faregraden, skriver skredekspertene,

Faregradene sier lite om hvilken trussel vi står overfor.

– Det hjelper lite om noen sier at det er farlig å reise til Svalbard, hvis du ikke forstå hva trusselen er og hvordan kan unngå den. Hvis du derimot får beskjed om at du må se opp for isbjørn for å ikke bli angrepet eller la vær å spise isbjørn på grunn av fare for trikiner – da er det lettere å håndtere farene på Svalbard. Derfor bruker vi også skredproblemer for å beskrive skredfaren i mer detalj, froklarer de.

Eksempel på et skredproblem som gir et mer nyansert bildet av skredfaren

– La oss si at det kommer nysnø over natten med mye vind med vestlig retning. I det regionale skredvarslet var det beskrevet to skredproblemer, et med vedvarende svakt lag (flakskred) og et med fokksnø (flakskred). Problemet med det vedvarende svake laget finnes i alle himmelretninger, akkurat som dagen før, forklarer varsom.

Fokksnøproblemet kom nemlig inn i varslet som et nytt skredproblem og finnes særlig i østvendte heng, der vinden har lagt opp snø. Begge skredproblemene er lett å løse ut, men stedene hvor det er mulig er svært begrenset, forklarer varsom.

Hovedbudskapet advarer om et svakt lag av kantkorn under nylig vindtransportert snø: «Unngå bratte leområder, særlig i eller nært terrengfeller».

Også i skredfarevurderingen ble den ustabile fokksnøen nevnt, det ble pekt på at den legger seg i østvendt terreng over et ugunstig oppbygget snødekke.