Den nye heisen skal stå klar allerede foran neste sesong, og bygges med andre ord i rask fart denne sommeren. Selve heistraseen blir mer eller mindre lik den som er i dag, bortsett fra at den forlenges noe mot toppen.

– Heisen vi hadde er fra 1968, så den var helt på oppløpet nå og krever så mye oppgradering at det ikke er bærekraftig. Vi vil ikke gå videre med den. Den er utdatert både med tanke på fart, komfort og beliggenhet, sier administrerende direktør i Voss Resort, Øyvind Wæhle til Fri Flyt.