Det dugnadsdrevne skianlegget Oppheimsheisen på Voss har gjort det klart at de legger ned driften. Årsaken er at regelverket for kontrollene som utføres av Statens Jernbanetilsyn er endret, som gjør det nærmest umulig for skianlegget å få det til å gå rundt.

– Dette er en sorgens dag. Flagget står på halv stang. Barna våre har grått bitre tårer, så dette er rett og slett bare trist. Men vi hadde rett og slett ikke sjanse, sier Terje Jordalen, som har fungert som daglig leder det siste året.