– Man er ikke avhengig av å reise jorda rundt for å få god skikjøring, forteller Nikolai Schirmer.

Tromsøværingen har de siste årene vært en av Norges mest profilerte frikjørere, og har blant annet hatt særlig suksess på film. Baksiden med livet som profesjonell skikjører er et kraftig negativt klimafotavtrykk, med mye fly, snøscooter og helikopter. Det gjorde til slutt at 28-åringen fikk nok, og lanserte filmprosjektet «Endless Winter».