Flere mennesker har omkommet i forbindelse med skavlbrudd de siste årene, og de fire siste ulykkene på grunn av skavlbrudd i Norge har alle skjedd i april måned. Men Stian Hagen -en av Norges mest erfarne frikjørere- understreker at skavler er skumle hele vinteren.

– Utrygge hele sesongen

– Min erfaring er at det er vanskelig å se skavler på kart, de er jo skapt av vind. Noen steder er det alltid en skavl, mens det andre steder er avhengig av vær og vind forhold igjennom vinteren. Høy temperatur kan helt sikker være med på at skavler blir mer utrygge, men min erfaring er at de er utrygge hele sesongen uansett temperatur, og at de alltid må behandles med ekstrem varsomhet. Jeg har selv vært med på et par nesten ulykker hvor skavler har vært involvert og kjenner også flere som har mistet livet i ulykker der skavler var årsaken, forteller Hagen.

– Vær konservativ!

Skavler kan og være svært vanskelige å se når man kommer fra motsatt side, for man ser ikke se hvor mye overheng det er snakk om. I dårlig sikt er det selvsagt enda vanskeligere.

– Mitt beste tips er å alltid gjøre egne vurderinger. Et tidligere ski- eller fotspor langt ute på en skavl er ingen garanti for at den er trygg. I Himalaya kjenner jeg og til en rekke eksempler på skavler som ikke har kollapset fullstendig, men hatt svake soner der klatrere har falt gjennom hull. Tror dette er overførbart til norske forhold. Vær konservativ og hold seg innenfor de ytterste steiner på ryggen er det greieste, sier Tormod Granheim -en av svært få som har kjørt ski fra Mount Everest.

Har du lest denne? – Pass opp for dette rimlaget

Mer forsiktig enn du tror

Også fjellguide Espen Nordahl oppfordrer til overdreven forsiktighet, og advarer mot å stole på at steinene som markerer «trygg sone» i forhold til skavlen er enkel å forholde seg til.

– Min erfaring er at utfordringa ofte er området mellom steinpartier, der ofte den rette linja kan ende katastrofalt. Så vær alltid enda litt mer konservativ enn det du egentlig tror er nødvendig, sier Nordahl.

Les også denne: Brattliens nye metode

Klassifiseres som snøskred

Kjetil Brattlien, som i mange år har utarbeidet skredrapportene til Norges Geotekniske Institutt (NGI), sier at også skavlbrudd defineres som snøskred.

– Nesten hvert år omkommer noen i Norge i ulykker fordi skavler går til brudd og faller ut. Dette klassifiseres som snøskredulykker fordi det er snø som går til brudd. Det er en av faremomentene som vi må forholde oss når vi er på tur. Faren for skavlbrudd øker på våren når sol og varme svekker snøens styrke, sier han.

I denne type ulykke er mekaniske skader -og ikke kvelning- den vanligste dødsårsaken.

– I skavlulykker omkommer de fleste av mekaniske skader fordi skavler er en type terrengfelle som gir høy konsekvens. Andel traumer fra skavlulykker er enda høyere enn i snitt for alle snøskredulykker hvor ca. ¼ til 1/3 omkommer av traumer, sier Brattlien.