– Målet for kvelden er å få litt mer greie på hva en bør ta hensyn til ved ferdsel i vinterfjellet og vi vil forsøke å gjøre det på et ganske mottakelig nivå. Vi starter i Oslo tirsdag, så blir det skredturné i så å si hele Norge etter hvert, sier Marit Svarstad Andresen.

Hun jobber med skredvarsling for varsom.no og Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE), som arrangerer skredkveldene sammen med forskjellige lokale aktører.

Annonse

– Vi skal ha skredkvelder i blant annet Bergen, Stavanger, Trondheim, Voss, Sogndal, Volda, Rauland, Tromsø, Narvik, Lofoten, Bodø… Ja, hele Norge egentlig, sier Svarstad Andresen.

Snøskredvarslingen i Norge bistår frivillige lag og foreninger med hjelp til å arrangere skredkveldene.

– Målet vårt er å minske avstanden mellom snøskredvarslingen og brukerne. Og få flere til å bruke Regobs. Derfor kjører vi konkurranse hvor alle som registrerer ti eller flere observasjoner på Regobs i løpet av vinteren er med i trekningen av råflotte premier, sier tindeveglederen.