Kraftsalven kommer fra Bjørn B. Jacobsen, som har jobbet som rådgiver for norsk reiseliv i 30 år, og for tiden arbeider med reiselivet på Beitostølen. Beitostølen ligger Øystre Slidre, som er en av de tre kommunene i Valdres som sier nei til økt motorferdsel. De tre andre kommunen i regionen sier ja.

– Kolossal kunnskapsmangel

Annonse

– Det er kolossal mangel på kunnskap om reiselivsindustrien blant norske politikere. Vårt viktigste produkt er roen og stillheten man kan oppleve i den norske fjellheimen, og kommunene som innser det vil være vinnerne i framtidens reiseliv, sier Jacobsen.

Ordførerne i både Nesset og Narvik, som begge representerer Høyre, sier de ønsker heliskitilbud velkommen til sine kommuner.

LES OGSÅ: Her blir det heliski

– Ødelegger turistindustrien

Jacobsen mener økt trafikk med snøskuter, ATV og helikopter i norske fjell vil ødelegge turistbransjen fullstendig.

– Utenlandske turister etterspør store, urørte fjellområder med ro og fred, slik de ikke finner i Alpene eller andre steder. Det blir ødelagt hvis vi slipper til støyen fra helikoptre og snøskutere, sier Jacobsen, som også mener de som sammenligner Alpene og Canada med norske fjell tar feil:

– Topografien i Norge er helt annerledes. Vi har ingen fjellområder som ikke kan nås til fots.

Bør ikke bli kommunenes ansvar

Også Olav Hjeljord, som er professor ved Universitetet for miljø og biovitenskap, går hardt ut den nye regjeringas motorferdselpolitikk i et leserinnlegg i gårsdagens utgave av Dagens Næringsliv.

– Kvalitetssikring av snøskuterkjøring er svært ressurskrevende, og passer derfor dårlig overens med den nye regjeringas ønske om mindre byråkrati, skriver han, og antyder også at større grad av fedme blant unge på bygda i forhold til i byene kan skyldes snøskuterinteresse.

– Trivsel og helse tilsier derfor at bevaring av det norske friluftslivet til fots og på ski bør gis høy prioritet. Kjøring med skuter bør forbli et nasjonalt og regionalt ansvar, konkluderer Hjeljord.

Mer om den nye regjeringas endringer av motorferdselloven finner du her! Alt om årets Stortingsvalg finner du her!