Widvey har nemlig fått gjennom slag for en regelendring som kan gjøre det lettere for alpinanlegg å få tippemidler til å lage terrengpark –selv om skianlegget fortsatt ikke kan eie parken, så kan de både drive den og tjene penger på den.

Private kan drive

– Vi gir kun spillemidler til klubber eller kommune, private interesser kan fortsatt ikke få spillemidler. Men hvis kommunen eller klubben setter ut driften til private, vil ikke det hindre noen i å motta tippemidler, i motsetning til tidligere, fortalte kulturministeren til Fri Flyt, i forbindelse med besøket sitt på Ekstremsportveko på Voss.

I praksis betyr dette at en freestyleklubb kan kjøpe både rails, lysanlegg, tråkkemaskiner og bygge elementer i jord i hvilket som helst alpinanlegg -og alpinanlegget kan deretter drive som normalt, men disse elementene på plass.

– Men hva med bygging av hopp i snø, som må gjentas hvert år?

– Det er litt spesielt og noe mer usikkert, men jeg vil oppfordre klubbene til å søke, så finner vi svaret. I utgangspunktet gjelder dette bare faste og fysiske installasjoner.

LOVER BEDRING: Kulturminister Thorild Widvey (H) åpner for at private, kommersielle aktører, som alpinanlegg, kan drive anlegg støttet med tippemidler, som elementer i terrengpark. Men de må fortsatt være eid av klubb eller kommune. Foto: Tore Meirik

Inspirert av svømmehall

Forskjellen er at tippemidlene går til å bygge, ikke til å drive, og derfor spiller det ingen rolle hvem som driver. Det aksepterte ikke den forrige regjeringen, sier Widvey.

Regelendringen trådte i kraft 15. juni i år, ifølge kulturministeren inspirert av en svømmehall i Kristiansand. Regelendringen lyder: ”«Departementet kan - etter søknad – gi samtykke til overføring av driften av store, kostnads- og kompetansekrevende anlegg til privat, fortjenestebasert aktør».

– Saken gjaldt et kommunalt påbygg til et eksisterende, privat drevet badeland. På grunn av samlokaliseringa med badelandet fikk ikke det nye bassenget tilskudd. Men det fikk jeg nå endret, slik at svømmehallen kan søke om tilskudd likevel, selv om den er privat drevet, forteller hun.

– Bli med i klubben

Søknadene vurderes hver for seg, og maksimalt beløp som kan fås er ikke endret; 1/3 av totalsummen.

– Mye av den private innsatsen er dugnadstimer, og det er veldig viktig og veldig bra. For oss er det viktig å bidra til aktivitet, og det vesentlige er ikke hvem som driver, men hvem som eier anlegget, sier Widvey, som oppfordrer jibbere til å melde seg inn i klubb.

– Det er mange fordeler med å være med i et lag eller en klubb, og det må jo også en klubb til for å nyte godt av tippemidler, sier hun. 

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet gikk langt i å love bot og bedring i denne saken i forkant av valget. Les mer om det her!