Forrige uke skrev Fri Flyt en artikkel om at Lista åpner opp for brettbasert vannsport på Lista etter 34 år med nedstenging. Artikkelen var basert på en nyhetssak fra Norges Ornitologisk Forening (NOF). Mens Fri Flyt understrekte gleden i et opphevet forbud, var ordlyden en litt annen hos NOF: 

«Inntil nylig har brettseiling vært forbudt i tre fuglefredningsområder på Lista. Nå har Statsforvalteren i en ny forvaltningsplan for Listastrendene bestemt at deler av disse tre områdene skal åpnes opp for brettsport. NOF mener dette belaster fuglebestandene, og melder saken til Ramsarkonvensjonen*»