Statsforvalteren i Agder har nylig utarbeidet en plan som opphever tre forbudssoner på Lista hvor det har vært ulovlig å drive med brettbasert vannsport av hensyn til fuglefredning.  

Planen er godkjent av Miljødirektoratet. Den nye forvaltningsplanen spesifiserer at brettsport er tillatt i deler av dyre- og fuglefredningsområdene Fuglevika, Kviljoodden og Havika, som ifølge birdlife.no (som omtalte saken først) også har en såkalt Ramsar-status*