Skiturene starter omlag 550 meter over havet, og det er muligheter for nesten 1000 høydemeter nedkjøring. På vestsida av elva Vindøla ligger flere fristende topper, men Storhaugen utmerker seg som den fineste skituren.

Her er det først og fremst muligheten for fin kjøring og gode snøforhold som trekker. Du spenner på deg skiene ved bilen og kan kjøre helt ned. Det er vanlig å snu før selve toppen av Storhaugen, som ligger inne på et flatt platå.

OPP: Du kjører av riksvei 70 mot Lønset og Storli og parkerer ved Landlaupet. Kryss elva (bro på veien til Negardssetra) og gå oppover skogen.

Når du kommer over tregrensa følger du det slake terrenget vestover og etterhvert en rygg nordvest mot toppen.

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Storhornet

ALTERNATIVE OPPSTIGNINGER:

Alternativ 1: Når skogen begynner å bli glissen kan du gå nordover du i retning eggen som vender ut mot Storlidalen og følge denne vestover til toppen av Storhaugen.

Alternativ 2: Rett etter det vesle skianlegget Stenbuenget svinger veien til venstre og krysser elva. Parkér like etter brua og gå sørvestover mot toppen. Dette er en bratt og direkte oppstigning, som ofte er avblåst.  Det er slakere jo lengre vest du går.

NED: Nedkjøringen fra Storhaugen har mange muligheter. Det er flere linjevalg ned mot Fagerlidalen på sørsida av toppen.

ALTERNATIVE NEDKJØRINGER

Alternativ1: Langs Holbekken østover fra toppen er det en bratt linje. Her blåser det inn snø, noe som kan gi skredfare også når det ellers er lite snø i terrenget.

Alternativ 2: Du får en slakere nedkjøring ved å følge oppoverruta nordvest mot Dalsvatnet. 

LES OGSÅ: Turbeskrivelse Nonshøa