Ned: Den tryggeste nedkjøringen følger samme rute som oppstigningen.

  • Trygg topptur: Kan gås i terreng under 30 grader, unntatt langs ryggen under oppstigninga mot toppen.

  • Læringspunkt: Terrengvurdering.

  • Fare: Skavel på toppen.