OPP: Parkér ved brua mellom Dalsvatnet og Ångårdsvatnet i Storlidalen og legg sporet gjennom hyttefeltet på nordøstsiden av elva som skiller de to vannene. Derfra er det er flere rygger du kan følge oppover.

Dette er en side der det legger seg mye snø, så vurdér  skredfaren nøye.

NED: Det er store områder man kan velge mellom på vei ned fra Okla, men helningen er nokså lik uansett hvor man legger sporet. Følger du Sandbekken nedover åpner det seg mange muligheter for kreative sporvalg,

men den bør bare kjøres under svært stabile forhold.

ALTERNATIV NEDKJØRING: Det er mulig å kjøre ned på den andre siden av fjellet. Dette er svært bratt og seriøst, og du kommer ned ved Gjevilvatnet. Derfra er det en lang og flat tur tlbake til Gjevilvassosen,

som igjen er langt unna startstedet. Krever at du har parkert bil ved Osen på forhånd.