- Rotsethornet i morgon?

- Rotsethornet? På ski?! Kva er greia?